Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 15 of 15 (0.004 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:opensource_Swedish AND subject:"Nederkalix"
[texts]Nils Johan Ekdahls anteckningar om Nederkalix 1827 - Bergmankällor
Utdrag om Nederkalix från Nils Johan Ekdahls primäranteckningar från en resa till Norrbotten 1827-28. Avskriften är gjord av Hallström 1928. Handlingarna i original finns hos Riksantikvarieämbetet/Enheten för arkiv och bild
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; nils johan ekdahl; nederkalix; hallström; norrbotten; kalix avd f nederkalix
Downloads: 87
[texts]Från polcirkelns regioner - Bergmankällor
Från polcirkelns regioner : skildr. från Neder- och Öfver-Kalix’ socknar. – Stockholm: Norstedt, 1892. – 67 s. ; 19 cm. ; ill. Med karta över Över- och Neder Kalix. Digitaliserad av Nordkalottbiblioteket
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; nederkalix; heurgren; norrbotten; kalix avd f nederkalix; kalix avd l böcker; polcirkeln; överkalix; kalix
Downloads: 83
[texts]Tvist om idfiske i Sangis 1757 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Henric Henricius anför besvär över böndernas sätt att bruka idfisket i Sangis älv. Utdrag af häradsrättens protocoll hållit å vanlig tingstad i nederkalix Sochn d 14 juni år 1757. Herr capitainen ädle och wälbördige Henric Henricii påstående thet Idfiskebruket i Sangits elf icke såsom hitintills skedt, at hwar och en af grannarna, på hwad sätt och ställe the behagat utslagit sina Idgårdar, utan samfält borde brukas, finner häradsrätten althenstund Fendriken ädel och manh...
Keywords: idfiske; sangis; sangis älv; nederkalix; sangis bönder; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv
Downloads: 49
[texts]Kvitto på arv 1819 - Kalixbygdens forskarförenings arkiv
Henrik Henriksson (Brändström) kvitterar sin hustrus brors arv till bevis för sin svåger
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stråkanäs; kalixbygdens forskarförenings arkiv; nederkalix; pallats; kvitto
Downloads: 14
[texts]Röstsedel till komministerval i Nederkalix 1876 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Anders Pehrssons röstsedel till rubricerade val. Han var bonde på nr 6 i Ryssbält.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; ryssbält; röstsedel; nederkalix; kalixbygdens forskarförenings arkiv; hemsö; risberg, hällgren
Downloads: 5
[texts]Stämningslängd till vårtinget i Nederkalix 1876 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Vårtinget påbörjades den 30 mar 1876. Stämningslängden innehåller massor med namn, bla Kalix Ångsågsaktiebolag mot Carl Johansson Rask i Ryssbält angående fordrans utbekommande för en tecknad aktie. Vidare bonden Isak Wikström i Sockenträsk mot sin piga Maria Josefina Bergström om laga ansvar för att hon avvikit ifrån tjänsten och mot bonden Jöns Olof Bergdahl i Sockenberg för att han begagnat hans piga.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; stämningslängd; nederkalix; ting
Downloads: 57
[texts]Fotobok över Vånafärden 2010 - Bergmankällor
En fotobok om byn Vånafjärden, en by i Kalix, 2010 av Ture Strömböck, återgiven med tillstånd av författaren.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; kalix avd f nederkalix; vånafjärden; fotobok
Downloads: 283
[texts]P.M. öfver hypotek för obligationslån - Grytnäsarkivet
En tryckt förteckning över tillgångarna hos Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co, daterad Nederkalix den 5 sept. 1895. Här redovisas bl.a. företagets skogar, bl.a. fördelade på skattehemman och kronohemman.
Keywords: bergman; hummel; nederkalix; skattehemman; obligationslån; historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a prospekt; 1895
Downloads: 345
[texts]Nordanskär, turistfärder och Linafallet 1891 - Bergmankällor
En artikel ur STF:s Årsbok 1891: "Några ord om Nordanskär och turistfärder inom Kaliks flodområde samt vattenfallet Lina Linkka."
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd f nederkalix; nordanskär; linafallet; kalix älvdal; kalixälven
Downloads: 75
[texts]Testamente 1853 i maj - Kalixbygdens forskarförenings arkiv
Inbördes testamente mellan färjkarlen Eric Lundgren och hans hustru Catharina Lundgren i Nederkalix.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; lundgren; nederkalix; testamente
Downloads: 62
[texts]Vånafjärden - Bergmankällor
Erik Strömbäcks hemsidor om Vånafjärden genom historien - byn och människorna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f nederkalix
Downloads: 1,649
[texts]Auktionsprotokoll 1851 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Auktion i Nederkalix sockenstuga på anmodan av sjömannen Isac Forslings änka Eva Greta Forsling. Alla utrop, mest kläder, samt även namnen på köparna är antecknade.
Keywords: forsling; historisk skogsexport från kalix älvdal; nederkalix; auktion; kalixbygdens forskarförenings arkiv
Downloads: 66
[texts]Carl Emil Grundén - Carlsborgs grundare - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Artiklar ur KalixforskarNytt nr 1 och 2 år 2002. De berättar om Carlsborgs förhistoria som lastageplats och om sågarnas tillkomst samt om hur namnet Carlsborg uppkom.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; lastageplats; karlsborgs såg; låsholmen; carl emil grundén; nederkalix; grundsborg; rödupp
Downloads: 202
[texts]Virkeskontrakt med Kalix Ångsågs ad år 1881 - Kalixbygdens forskarförening
Lars Olod Brännvall säljer 83000 sågtimmer till rubricerade bolag vid Kalix älv ovan Jock.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; jock; lars olof brännvall; nederkalix; virkeskonrakt; sågtimmer; c.e.markgren
Downloads: 7
[texts]Röstsedel till komministerv i Nederkalix 1876 - Kalixbygdens forskarförening
Anders Pehrsson på hemman nr 6 i Ryssbält avger sin röst vid rubricerade val.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; röstsedel; komministerval; nederkalix; ryssbält; Anders Pehrsson; hemsö; fredrik risberg
Downloads: 3
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)